επιδιόρθωση, εκμάθηση και αποθήκευση αρχείων κινητών τηλεφώνων >