εκμάθηση και επιδιόρθωση υπολογιστών

 

εκμάθηση υπολογιστών > 

 

Εκμάθηση γνωστών προγραμμάτων
βασικών λειτουργιών
internet, emails


................................

επιδιόρθωση υπολογιστών >


 Εγκατάσταση Windows
Εγκατάσταση εκτυπωτή
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου
Καθαρισμός υπολογιστή για καλύτερη λειτουργία
Εγκαταστάσεις ή απεγκαταστάσεις προγραμμάτων
Λύσεις