Σελίδες

Ετικέτες

μάθημα σε σχολεία: πλανήτες, ηλεκτρισμός και άτομα!


Μια ευχάριστη όσο και εκπαιδευτική παορυσίαση
από καθηγήτρια Φυσικής
σε παιδιά Δημοτικού
για
τους Πλανήτες
και τα Αστέρια


..................................................................................................


Μια ευχάριστη όσο και εκπαιδευτική παορυσίαση
από καθηγήτρια Φυσικής
σε παιδιά Δημοτικού
για
τα Άτομα, τα Μόρια
και το Ηλεκτρικό Ρεύμα