Σελίδες

Ετικέτες

πλανήτες: ενδιαφέρον μάθημα στην Τάξη του Σχολείου

Μια ευχάριστη όσο και εκπαιδευτική παορυσίαση
από καθηγήτρια Φυσικής
σε παιδιά Δημοτικού
για
τους Πλανήτες
και τα Αστέρια