Σελίδες

Ετικέτες

εκπαιδευτική παορυσίαση

Μια ευχάριστη όσο και εκπαιδευτική παορυσίαση
από καθηγήτρια Φυσικής
σε παιδιά Δημοτικού
για
τα Άτομα, τα Μόρια
και το Ηλεκτρικό Ρεύμα